Choď na obsah Choď na menu
 


Stránka je venovaná vojenskému školstvu

v Žiline, ktoré pôsobilo v rokoch 1950-95.

 

Vzhľadom k tomu, že stránka je priamo prístupná z NETu, je tu možnosť uverejniť info o minulých , ale aj plánovaných stretnutiach a tak dostať do vašich tried nových spolužiakov.

Mali ste, alebo plánujete stretnutie,

dajte nám vedieť, pošlite foto.

 

Stretnutie  VVŠ TTZ  PHM  3.10.2015

FOTO pridané

všetko vyšlo k plnej spokojnosti !

kontakt  Milan Kmetík

+420 775 403 555

Vzhľadom k tomu, že táto stránka beží v režime ZDARMA, má obmedzenú kapacitu a preto vás prosím, aby ste mi poslali niekoľko charakteristických záberov na túto stránku.

Do triedy 89573 Stretnutie 2015 už boli pridané všeobecné zábery z Výstroj 1984, doplňte ich a ostatné si užite vo vlastných triedach.

Prosím vás o fotky a video, z ktorých by som zostavil DVD pre našu matikárku.

 

Stretnutie

------ kto má záujem o diplom z tohoto stretnutia  ------

------neváhajte------

----je tam podpis aj vel. 5. PŠU   !!!!!-----

15. august  2015

Ďakujem Vám za dôveru !

Videl som veľa usmiatych a možná aj spokojných ľudí a to bola odmena aj pre mňa, návrat kúska mladosti.

 

 

ZRAZ   do 10:30  ZAHÁJENIE  11:00

Definitívna uzávierka vstupu je do 18:00 h  14.8.2015.

Mimoriadny vstup do 09:00 h 15.8.2015

na základe zakúpenia loga školy!

Na FB  VSOŠ Žilina sú pridané aktuálne fotky mesta.

Finančné náklady

Moje finančné náklady spočívali v platbe na grafiku diplomu, diplom je grátis, grafika a tlač loga na bielu  autoplachtu, ktoré bude slúžiť ako prezenčka a technologický podklad pre vyšitie rukávovej nášivky v celkovej výške 50.-E. Stovky hodín venovaných príprave stretnutia opäť venujem ako sponzorský dar.

Jožo PN sa podujal na sponzorovanie nástenky - podrobnosti nepoznám, ja som poskytol len logo.

Logo bude k dispozícii aj pre ostatné triedne, skupinové  a pod. stretnutia do budúcnosti. Zodpovedá našej požiadavke a bolo udobrené aj gen. Husákom, ako jedným z našich veliteľov - bol náčelníkom Hlavného tylu MNO a aj vrchným PHM MNO.

 

Nášivka s logom

Donesiem niekoľko ks, aby si každý mohol prezrieť skutočné prevedenie a prípadne kúpiť, alebo objednať. Cena plnej výšivky je 5.- E a na zelenom podklade 3.50 E pri 100 ks, ináč plus sa musíme podeliť o technologickú prípravu  20.- E.

Výhodnejšie je biele tričko podľa veľkosti s logom, ale nanesením farby v cene 5.- E

Predali sa, páčili sa, do konca mesiaca beriem záznam na nové.

WWW.SPOLUZIACI.SK

Je vytvorená trieda ID 89573, pre vytvorenie databázy účastníkov stretnutia, pre následnú komunikáciu a uloženie fotiek zo stretnutia. Priebežne sa môžete evidovať.

 

Organizačné opatrenia  

K L I M A

Vzhľadom k pretrvávajúcej teplote aj na sobotu 15.8.2015 navrhujem verejnú debatu na zmenu časového plánu a to posunúť začiatok na  napr. 09.00.

Svoje vyjadrenia by ste umiestnili do Diskusie školy VSOŠ, kde by sme mohli všetci vyjadriť názor a tiež všetci si názor prečítať.

Každý sa môže prihlásiť cez Spoločné triedy, ktoré sú vytvorené s jednotným heslom Zilina.

 

 

Organizačné upresnenie


Zoznam pre vstup

Spracovať v TE Word

Rok ukončenie ID triedy a odbor   Priezvisko a meno    iné osoby počet  nerozpisovať / 1 manželka, 2 milenky a pod. / mejlový kontakt na ved. /Stáva sa dokumentáciou pluku !/
Neposielať žiadne individuálne žiadosti na pluk !!!

Vstup bude po skupinách podľa spracovaných zoznamov a súčasne obdržíte primeraný počet diplomov.
Vyčkávací priestor.
Do zahájenia oficiálnej časti  je miesto sústredenia na malom nástupišti  !!!

Predpoklad zahájenia oficiálnej časti je 10:30 – 11:00

Fotenie a filmovanie.
Počas oficiálnej časti je vylúčené pobehovanie v priestore konania. Je zabezpečená stabilná kamera  na tribúnu a prenosná kamera . Pokiaľ niekto bude mať profi pracovníka, prosím konzultovať.

Hostia .
Zatiaľ je na tribúne  vel. pluku, predseda klubu , vel. školy. Záverečný prejav urobí organizátor  vetou „Ďakujeme vojenskej škole v Žiline za naše vzdelanie“  študenti odpovedia   3x Wau, alebo 3x Hurá – podľa vierovyznania.

Nasleduje spomienková prehliadka objektu. Kto sa jej nechce zúčastniť opúšťa objekt.
Individuálne pobehovanie po objekte je neprípustné a znamenalo by to porušenie podmienok z našej strany!

K dispozícii je aj klub, kde by sa konal ceremoniál v prípade nepriaznivého počasia.

K nahliadnutiu bude aj Sieň tradícii pluku.

Veliteľský zbor registrovaný v ZA je zabezpečený cestou klubu a teda nikto nikoho nevolá a pod.
Profesorský zbor neuniformovaný žijúci v ZA a okolí je tiež pozvaný.

Vstup do bývalých ubytovacích miestností je zamietnutý z dôvodov, že tieto miestnosti slúžia ako materiálové sklady a preto sú viazané hmotnou zodpovednosťou jednotlivých osôb, naviac  v zmysle zákona o BOZP do skladových priestorov môže vstupovať len osoba vykonávajúca patričné pracovné úlohy a pred vstupom preukázateľne poučená o BOZP.

Časový   plán

09:30 – 10:30   Vstup do objektu a sústredenie na malom nástupišti.
11:00 – 11:40    Hlavné nástupište. Po skončení prehliadka objektu.

 

 

Podrobnosti o stretnutí  budú dostupné

v diskusii školy na WWW.spoluziaci.sk  

INFO o ubytovaní

nájdete na pôvodnej stránke stretnutia 2010

pozri vľavo Obľúbené odkazy

Rada nad zlato,

alebo ako nájsť spolužiakov.

1. Začni na www.spolužiaci.sk 

2. Na hlavnej stránke zadaj svoje meno a zistíš, či ťa niekto nepredbehol.

3. Ak ti systém ponúkol tvoju triedu, vstúp do nej, alebo kontaktuj správcu  triedy.

4.Zadávaj postupne mená spolužiakov, ak správca nespracoval menný zoznam triedy, alebo zabudol na teba.

5.Založ vašu triedu, ale  na Žilina - vojenské školy a ... v prípade potreby pomôžem.

6.Spracuj menný zoznam spolužiakov, aby sa aj oni dostali do triedy a vlož aspoň jednu spoločnú fotku, ktorá sa zobrazí pred vstupom do triedy a pomôže identifikovať triedu.

Ubytovanie

Využite podklady z 2010

Upomienkový predmet

Pokiaľ bude mať niekto záujem o realizáciu a zabezpečenie upomienkového predmetu, môže tak urobiť !!!

Predbežný zoznam pre tlač 

pozri diskusiu školy

Zoznam

pre vstup do objektu vypracujte podľa tried do 10.8.2015

 

Pozdrav

od pplk. Čellára a hoci má teraz zdravotné problémy, rád sa v spomienkach vracia k stretnutiu v 2010. 

 

OZNAM

Mám ešte pár Pamätných listov zo stretnutia 2010 vo formáte  A6 - pohl.

Po mejlovom kontakte sa dohodneme.

 

Pozri aj na www.mladost.estranky.sk